Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt nadat iemand is overleden. In de verklaring van erfrecht worden verschillende zaken genoemd die van belang zijn bij het verdelen van het vermogen van de overledene. Zo staat hierin vermeld wie er is overleden, wat zijn of haar burgerlijke staat is, of de overledene kinderen heeft, of er een testament is opgemaakt, wie de erfgenamen zijn, en wie er uiteindelijk bevoegd is om te handelen inzake de nalatenschap van de overledene.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk