De wet geeft een aantal keuzemogelijkheden aan een erfgenaam.
U kunt de nalatenschap:

  1. zuiver aanvaarden.
  2. beneficiair aanvaarden.
  3. of verwerpen.

1. Zuivere aanvaarding

Bij een zuivere aanvaarding hebt u, samen met eventuele andere erfgenamen, recht op de bezittingen. U bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Ook als er meer schulden zijn dan bezittingen. Uiteraard is het belangrijk dat u hierop let voordat u de erfenis zuiver aanvaardt.

2. Beneficiaire aanvaarding

Met een beneficiaire aanvaarding hebt u recht op de bezittingen van de overledene. U bent ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene, maar in principe niet meer dan de waarde van de bezittingen. In beginsel bent u dus niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

3. Verwerpen

Door de erfenis te verwerpen hebt u geen recht op de bezittingen en bent u ook niet aan­sprakelijk voor eventuele schulden. U bent dan geen erfgenaam. Het gevolg van verwerping kan zijn dat uw kinderen erfgenaam worden.

Als u beneficiair wilt aanvaarden of verwerpen, dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank. De rechtbank rekent hiervoor griffierechten. Wij kunnen het hiervoor benodigde document voor u opstellen en laten inschrij­ven bij de rechtbank.

Werkwijze

Als erfgenaam ontvangt u een verklaring waarna u kunt aangeven of u de erfenis zuiver of beneficiair aanvaardt of verwerpt. Deze verklaring moet worden ondertekend op ons kantoor, bij een notaris naar keuze of bij een bevoegd ambtenaar van de gemeente. De kosten hiervoor kunnen per notariskantoor verschillen. Bij ondertekening op ons kantoor worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.

Ondertekenen bij de notaris of ambtenaar van gemeente is nodig om uw handtekening te kunnen ‘legaliseren’. Dit betekent dat een notaris moet kunnen zien dat u zelf de verklaring onder­tekent. Hierdoor kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en is de kans op misbruik beperkt.

Contactgegevens

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk