Een verklaring van erfrecht hebt u nodig om te be­schik­ken over de rekeningen van de overledene en om zijn of haar bezittingen op uw naam te laten zetten.

Met goedekopeverklaringvanerfrecht.nl vraagt u een verklaring van erfrecht snel aan. De aanvraag gebeurt geheel via deze site.

De verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Hij con­troleert wie er is overleden en of de overledene een testa­­ment heeft. Mocht er een testament zijn, dan kijkt de notaris wie hierin als erfgenamen zijn aangewezen. Indien er meerdere erfgenamen zijn, kan in de verklaring van erfrecht een gevolmachtigde opgenomen worden, aangewezen door de gezamenlijke erfgenamen.

Regel een verklaring van erfrecht in vier stappen.

image

1. Aanvraag

Vraag een verklaring van erfrecht aan via deze site.

image

2. Onderzoek

Wij voeren het vereiste onderzoek uit, onder andere bij de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamentenregister.

image

3. Ontvangst

Wanneer alles in orde is, wordt de verklaring van erfrecht naar u toegestuurd. U hoeft niet naar ons kantoor toe te komen.

image

4. Betaling

U ontvangt pas een factuur wanneer de verklaring van erfrecht is opgesteld.

Wat hebben wij van u nodig?

 • null

  Een kopie van de akte van overlijden.

 • null

  Het laatste woonadres van de overledene.

 • null

  Een lijst met namen, woon- en e-mail adres­sen van de erf­genamen.

 • null

  Indien aanwezig: een kopie van het trouw­boekje.

 • null

  Een kopie van een geldige legitimatiebewijs (pas­poort­/­identiteitskaart of rijbewijs) van de erf­genamen.

 • null

  Indien aanwezig: een afschrift van het testa­ment, van de huwelijkse voorwaarden of van het samenlevings­contract van de overledene.

 • null

  Indien van toepassing: aanwijzing van een zogenaam­de gevolmachtigde (degene die de nalatenschap gaat afhande­len).

E-mail adres:

info@goedkopeverklaringvanerfrecht.nl

Post- en bezoekadres:

Notariskantoor Lautenbach, Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk

image
image

Waarom goedkope­verklaring­van­erfrecht.nl?

goedkope­verklaring­van­erfrecht.nl is een initiatief van Notaris­kantoor Lautenbach.

Wij kun­nen u veel over onze prak­tijk vertellen, maar het is altijd beter wanneer ande­ren dit doen. Wat zeg­gen cliënten over Notariskantoor Lautenbach?