Wat gaat een notaris doen zodra het testament bekend is?

Het notariskantoor zal de inhoud van het testament in detail bekijken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar wanneer het testament is opgemaakt en of het nog op de oorspronkelijk gewenste manier kan worden uitgevoerd. In ieder geval moet er zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de oorspronkelijke wensen en bedoelingen van de overledene. Daarnaast dient te worden onderzocht wie de erfgenamen van de overledene zijn. De gegevens van de erfgenamen worden door de notaris bij de gemeente opgevraagd. Het is namelijk belangrijk om te weten of een erfgenaam nog leeft en wat zijn of haar adresgegevens zijn. De notaris stuurt vervolgens een brief naar de erfgenamen om aan te geven dat zij recht hebben op deel van de erfenis.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk