Wat gebeurt er wanneer een erfgenaam minderjarig is?

Het komt regelmatig voor dat minderjarige kinderen erfgenaam zijn, maar uiteraard kunnen zij nog niet zelf een erfenis aanvaarden. De wettelijke vertegenwoordiger (de gezaghebbende ouder of voogd) moet er voor zorgen dat een nalatenschap namens de kinderen wordt aanvaard. De wet beschermt minderjarige kinderen en het is daarom niet mogelijk dat een minderjarige een erfenis zuiver aanvaardt.

De wettelijke vertegenwoordiger moet naar de rechtbank om een erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Om een erfenis te verwerpen, moet de wettelijk vertegen¬≠woor&shy’diger wel goede redenen hebben, aangezien de rechter beoordeelt of dit wel in het belang is van de minderjarige. Op grond van de wet kan een erfenis ook automatisch beneficiair worden aanvaard. Dit gebeurt wanneer een wettelijk vertegenwoordiger de erfenis na drie maanden namens de minderjarige nog niet beneficiair heeft aanvaard of verworpen.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk