Wat nu als na zuivere aanvaarding blijkt dat het saldo toch negatief is?

De keuze voor zuivere aanvaarding is definitief en kan in principe niet worden teruggedraaid. Sinds 1 september 2016 bestaat echter de mogelijkheid om via de rechter een zuivere aanvaarding ongedaan te laten maken, wanneer sprake is van een onverwachte schuld waarvan de erfgenaam het bestaan niet wist of niet kon weten. Ondanks deze uitweg blijft het zeer belangrijk dat een goed overwogen keuze wordt gemaakt. Daarbij is het ook belangrijk om te vermelden dat in veel gevallen de notaris niet betrokken is bij het afwikkelen van een nalatenschap. Het komt namelijk vaak voor dat erfgenamen deze zelf afwikkelen, wat de “boedelverdeling” wordt genoemd.

Zoals eerder gemeld, kan een erfgenaam ook door middel van gedragingen zuiver aanvaarden. Derden worden beschermd indien achteraf blijkt dat de erfgenaam niet zuiver heeft aanvaard.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk