Waar dient een verklaring van erfrecht voor?

Op het moment dat iemand is overleden kan het CTR door iedereen, tegen betaling, worden geraadpleegd. Men kan dan zien of de overleden persoon een testament heeft opgemaakt en, zo ja, bij welk notariskantoor dat is gebeurd. Wanneer er vervolgens een kopie van het testament wordt opgevraagd via de notaris zal deze eerst uitzoeken of de persoon bevoegd is om een kopie op te vragen. De notaris heeft namelijk een geheimhoudingsplicht en kan daarom niet zonder meer een stuk openbaar maken. Een kopie van het testament zal alleen worden afgegeven aan een belanghebbende. In sommige situaties kan het voorkomen dat de notaris slechts beperkte informatie uit het testament mag verstrekken.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk