Hoe weet je of er een testament is opgemaakt voor de overledene?

Vaak heeft een overledene een testament laten opmaken. In Nederland kunnen testamenten alleen worden opgemaakt bij een notaris. De notaris legt iemands wensen met betrekking tot de verdeling van het vermogen na overlijden, schriftelijk vast in een akte, en deze akte wordt vervolgens door de notaris bewaard. De notaris zorgt er daarnaast voor dat er een melding wordt gemaakt in het Centraal Testamenten Register (CTR). In dit register worden de volgende gegevens opgenomen:

 • null

  of er een testament is opgemaakt;

 • null

  zo ja, bij welk notariskantoor dit is gebeurd;

 • null

  de datum van het tekenen van de akte;

 • null

  of het gaat om een nieuw testament of dat er een aanvulling of een wijziging is gemaakt op een eerder opgemaakt testament.

De letterlijke inhoud van het testament wordt niet vermeld in dit register, wat betekent dat het CTR dus verschilt van bijvoorbeeld het kadaster. Een belangrijke reden hiervan is de bescherming van iemands vrijheid om een laatste wil op te maken. De melding dat iemand een testament heeft opgemaakt wordt daarom pas gemaakt op het moment dat iemand is overleden. Voor die tijd kan er geen informatie worden gehaald uit het CTR. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een notariskantoor ook geen informatie kan inwinnen bij een ander notariskantoor.

Contactgegevens

 • null

  Tel. 0251 203203

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk