Wat houdt de “vereffening” van een nalatenschap in?

Zodra een nalatenschap beneficiair is aanvaard, dient deze te worden “vereffend”. Vereffening houdt kort gezegd in dat allereerst de opbrengsten van de goederen in de nalatenschap worden gebruikt om eventuele resterende schulden te voldoen, en dat vervolgens het resterende vermogen wordt verdeeld onder de erfgenamen. Volgens de wet bestaande er twee soorten vereffeningen, de zogenoemde “lichte” en de “zware” vereffening.

 • null

  Bij de lichte vereffening zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. De erfgenamen zorgen in dat geval zelf voor de afwikkeling van de nalatenschap en kunnen alleen gezamenlijk handelen. Alleen voor het plegen van gewoon onderhoud aan goederen of andere acties ten behoeve van het behouden van de waarde van de goederen in de nalatenschap, of in situaties die niet kunnen worden uitgesteld, geldt een uitzondering waarbij een vereffenaar zelfstandig zaken kan regelen. De erfgenamen moeten een boedelbeschrijving maken en deze bij de rechtbank indienen, zodat eventuele schuldeisers kunnen nagaan wat er nog in de nalatenschap zit. Daarnaast dienen de vereffenaren de schuldeisers in te lichten. Pas wanneer alle vorderingen zijn voldaan, is de vereffening beëindigd.

 • null

  Bij de zware vereffening benoemt de kantonrechter een vereffenaar. De zware vereffening is ingewikkelder dan de lichte variant, omdat hierbij artikelen uit de faillissementswet van toepassing zijn.

Indien er een executeur is aangewezen, komen zijn of haar werkzaamheden te vervallen door de vereffening. De vereffenaars hebben namelijk dezelfde bevoegdheden als een executeur.

Contactgegevens

 • null

  Tel. 0251 203203

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk