Waar dient een verklaring van erfrecht voor?

Nadat iemand is overleden zijn er verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen en verzekeringen, die willen weten wie de erfgenamen zijn van de overledene, en wie er bevoegd is (of zijn) om te handelen inzake de nalatenschap van de overledene. Omdat alleen de bevoegde erfgenamen recht hebben op het vermogen van een nalatenschap, helpt de verklaring van erfrecht om dit vermogen te beschermen.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk