Waarom moeten de verklaring(en) en de boedelvolmacht worden gelegaliseerd?

Het legaliseren van een handtekening houdt in dat de notaris controleert of een verklaring of boedelvolmacht door de juiste persoon wordt ondertekend, en dat tegelijkertijd die persoon ook begrijpt wat de gevolgen zijn van ondertekening. Verder is de taak van de notaris om te controleren of die persoon niet tekent onder druk van iemand anders en beoordeelt de notaris of de persoon die ondertekent handelingsbekwaam is.

Er zijn notariskantoren die alleen maar een verklaring afgegeven over de echtheid van de handtekening, maar op grond van de tuchtrechtspraak is bepaald dat het legaliseren van een handtekening meer inhoudt dan alleen het eenvoudig tekenen van een document. Het legaliseren van documenten kan via de notaris maar kan ook bij de gemeente. De kosten kunnen per notariskantoor en gemeente verschillen. Houdt er wel rekening mee dat een ambtenaar op het gemeentehuis, in tegenstelling tot de notaris, geen uitleg over de inhoud van het document geeft en dat dit dus bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk