Wanneer is er bij een langstlevende testament sprake van de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling is van toepassing wanneer er tegelijkertijd een echtgeno(o)t(e) of partner (ook wel langstlevende genoemd) en minstens één kind erfgenaam zijn. De wettelijke verdeling kan uit de wet blijken, maar ook in een testament zijn geregeld. Vaak wordt bij een testament de wet aangevuld aangezien de wet wel veel regelt, maar niet altijd compleet is.

De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende en kinderen allemaal erfgenaam zijn, maar dat de gehele nalatenschap aan de langstlevende wordt toebedeeld. Het belang van de langstlevende staat voorop en de kinderen hebben op dat moment alleen recht op een geldvordering (en dus niet op goederen).

Contactgegevens

  • null

    Tel. 0251 203203

  • null
  • null

    Notariskantoor Lautenbach
    Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk