Wat regelt de wet wanneer er geen testament is opgemaakt?

Indien uit het CTR is gebleken dat er geen testament is opgemaakt, zal worden gekeken naar de wet. De wet geeft aan dat achtereenvolgens de erfgenamen zijn:

 • null

  de niet “van tafel en bed gescheiden” echtgeno(o)t(e), tezamen met de kinderen;

 • null

  de ouders, tezamen met broers en zusters;

 • null

  de grootouders;

 • null

  de overgrootouders.

De afstammelingen van een kind, broer, zus, grootouder of overgrootouder zijn erfgenaam door middel van plaatsvervulling. Daarnaast gaat het hierbij alleen om de bloedverwanten van de overledene.

Contactgegevens

 • null

  Tel. 0251 203203

 • null
 • null

  Notariskantoor Lautenbach
  Kerklaan 11, 1961 GA Heemskerk